Informatie voor gemeenten

Als gemeente met jongeren in gesprek over seksualiteit? 

Dat kan met de voorstelling NUDES. Bekijk hieronder de trailer van de korte film NUDES en lees alles over de voorstelling.

Juni 2022 is de korte speelfilm NUDES in première gegaan. NUDES is een productie van Jong Veluwe. Jong Veluwe wil jongeren op de Veluwe ondersteunen om structurele en incidentele activiteiten te organiseren en ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren hiervan. In 2016 heeft Jong Veluwe samen met Jongeren Expertise Punt het initiatief genomen om deze korte film te maken, omdat bij Jongerenontmoetingsplek @Robert’s – onderdeel van Jong Veluwe – de behoefte is ontstaan om meer met tieners in gesprek te zijn over het thema seksualiteit. De distributie van de film ligt in handen van Jongeren Expertise Punt.

 

Tijdens de voorstelling vertonen we op een passende locatie de film NUDES voor ouders en tieners, waarna het gesprek in het napraatcafé wordt vervolgd. Het doel hiervan is tieners met hun ouders in gesprek te laten gaan over het onderwerp seksualiteit. Hiervoor krijgen ouders en tieners tools mee. NUDES richt zich op het (ongevraagd) verspreiden van naaktfoto’s en filmpjes. Dat zal dan ook de aanleiding zijn voor het gesprek en daarmee zoomen we in op het thema seksualiteit. 

NUDES

Wat doe je als tiener wanneer je ongevraagd een naaktfilmpje van een klasgenoot krijgt doorgestuurd? Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat deze dagen in de spotlights. Voorlichting hierover gaat niet zo vaak over de impact en verantwoordelijkheid van de directe omgeving; over de ‘meelopers’. Meestal ligt de focus vooral op daders of slachtoffers. Met de korte film NUDES en het lespakket eromheen focussen we op wat je als meeloper of ongevraagd betrokkene zou kunnen doen. Het lespakket en de film zijn beschikbaar op de website www.danmoetjewatvoormedoen.nl.

Juist in de pubertijd waar identiteitsvorming plaatsvindt, wil je een gezonde seksuele opvoeding. Dan is het helpend als jongeren daarover met elkaar in gesprek gaan. De film en het lespakket geven aanleiding en haakjes voor dit soort gesprekken. Het hart van NUDES bestaat uit fragmenten van gesprekken die de mentor heeft met individuele leerlingen. Deze scènes vormen de belangrijkste ‘haakjes’ voor het gesprek na afloop van het kijken van de film. Voor het opnemen van deze scènes zijn we een paar weken opgetrokken met een groep tieners. Vanuit improvisatieopdrachten hebben we gesprekken met de mentor gefilmd. De beste en meest ontroerende momenten van die improvisaties zijn beland in de uiteindelijke montage; zo hebben we ervoor gezorgd dat het hart van de film persoonlijk, naturel en echt overkomt. Hoe absurd de aanleiding van deze gesprekken ook is, de gesprekken zelf komen dichtbij en raken je.

NUDES is een film van Kees Jan Mulder, Gerbert Floor en Robert Pruis en is een productie van Stichting Jong Veluwe, PEERFILM en Zout Water. De film is tot stand gekomen met steun van de provincie Gelderland, Solcon en CameraNU.nl.

In gesprek

Voor de voorstelling worden  alle jongeren vanaf 11 jaar uitgenodigd samen met hun ouders om de film NUDES (duur ‘15”59) te kijken. De avond is start om 19h30 en zal duren tot ongeveer 21h30. Het doel van de avond is het gesprek met elkaar voeren over het thema seksualiteit.  NUDES is aanleiding voor het gesprek en zorgt ervoor dat het gesprek op gang komt. Dit zal in de vorm zijn van een Q&A tussen de presentatoren en het publiek in de zaal, naar aanleiding van de antwoorden die gegeven worden op vragen in een Mentimeter. Deze antwoorden verschijnen op het grote scherm. De inventarisatie met de mensen in de zaal gaat over hoe zij omgaan met het versturen van naaktfoto’s en filmpjes. Na het plenaire gedeelte is er ruimte voor verdieping in het napraatcafé met diverse jongerenorganisaties die actief zijn in de gemeente met jongeren. Hierin kunnen ouders samen met hun kind verder het gesprek voeren. 

Samenwerking

Bij het uitvoeren van het voorstelling willen we gebruik maken van verschillende organisaties die actief zijn binnen de gemeente Oldebroek. Zij zijn onderdeel van het programma door vragen te beantwoorden in de zaal en in het napraatcafé. Op deze manier sluiten we aan op de behoeften en wensen van verschillende ouders en opvoeders. Denk hierbij aan partners zoals Straathoekwerk, jongerenwerk, scholen en politie. Zij vormen samen de werkgroep voor de avond.


Organisatie en PR

Voor de organisatie is Jongeren Expertisepunt verantwoordelijk. Vanuit de gemeente wordt er een beleidsmedewerker aangewezen als projectbegeleider binnen de gemeente. De projectbegeleider is verantwoordelijk voor het netwerk en de (interne) communicatie. De avond wordt ingevuld met het productieteam van NUDES. 


De opmaak van de PR-middelen en PR-teksten worden verzorgt. Het drukwerk omvat in de basis een oplage van:

- 50 stuks A3 posters

- 10 stuks A1 Posters


Extra promotiemiddelen zoals billboards en overige uitingen zijn voor rekening van de gemeente. De werkgroep en de projectleider zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van het promotiemateriaal, persberichten en uitnodigen via scholen. 


Evaluatie

Na deze avond vindt er een schriftelijke evaluatie plaats. Daarin wordt gekeken of er een mogelijkheid bestaat dit te continueren en of er behoefte is aan uitbreiding. Het initiatief ligt bij Jongeren Expertise Punt om een schriftelijk rapport op te stellen.

Weten hoe hoe de film gemaakt is? Check hier behind the scenes: